Atelierul de creație din Focșani

Hai să ne cunoaștem! Prin joc, spre sănătate
21/06/2015
Educație pentru Viitorul Tău!
21/06/2015
Obiectivul principal al acestui atelier de creație este de autocunoaștere. În urma activităților desfășurate elevii participanți vor avea posibilitatea să se cunoască mai bine, să se descopere și să afle mai multe despre ei.
Obiectivele secundare se referă la dezvoltarea creativității, dezvoltarea abilităților de socializare și de lucru în echipă. De asemenea, abilitățile de comunicare vor fi potențate, precum și abilitățile de prezentare a produselor create.

Denumire proiect: Atelier de creaţie
Scopul proiectului: Dezvoltare personală prin intermediul artelor şi creaţiei
Număr participanţi (elevi): 6-10 persoane
Perioada de desfăşurare: Semestrul I al anului şcolar 2013-2014
Beneficiarii proiectului: Elevii Liceului Tehnic “Gheorghe Asachi”, Focșani, Vrancea
Iniţiatori proiect: – Profesor Consilier Şcolar Goleanu Amalia-Gabriela
–  Asociaţia Ed4Lead
–  C.J.R.A.E. Vrancea
Programul va avea desfăşurare bilunară (2 săpt/lună), cu o durată de 50 de minute pe şedinţă.
În cadrul fiecărei şedinţe elevii vor participa activ la desfăşurarea proiectelor de creaţie şi artă, scopul acestora fiind de a sprijini dezvoltarea personală a celor prezenţi.
Bazându-se într-o oarecare măsură pe principiile Art Terapiei și a ipotezelor lansate de Judith Aaron Rubin în cartea sa “Art Therapy:An introduction”, prin intermediul acestui atelier de creație, beneficiarii vor învăța să se cunoască mai bine, să se dezvolte, să capete încredere în sine și să găsească soluții la anumite probleme de viață într-o manieră plăcută, prin joc și joacă.
Descrierea activității
Săptămâna 1- Cunoașterea membrilor grupului- coeziune de grup
Se creează relația de grup, inclusiv cunoașterea membrilor grupului. Se fac prezentările, se completează fișele psihopedagogice și se prezintă activitatea specifică acestei ședințe. Fiind prima săptămână, se pune accentul pe interacțiune dintre elevi, activitatea cerând ea însăși interacțiune. Cu câteva frunze, culori și pensule, elevii vor crea un peisaj de toamnă, pe o foaie de duplex. Se pune accentul pe libertatea exprimării, colaborarea dintre elevi, susținere și prezentarea produsului final.
Săptămâna 2- Mergând în aceeași direcție, cea a autocunoașterii, se va pregăti elevilor un bol cu bilețele cu diferite teme (soare, pădure, frică, familie, școală, etc.) din care fiecare participant va trebui să extragă un bilețel.
Pe baza temei bilețelului extras aceștia vor trebui să deseneze o poveste, ocupând o întreagă foaie de A4, utilizând ce culori doresc. Elevii vor fi grupați doi câte doi, și își vor analiza unii altora poveștile. La final, aceștia își vor expune poveștile desenate grupului, urmînd să se aprofundeze temele abordate, urmărindu-se dedesubturile.
Săptămâna 3- Activitatea acestei săptămâni va fi propusă de către elevi, printr-un proces de dezbatere de grup, proces ce va avea loc la finalul ședinței cu numărul 2.
Săptămâna 4- Fulgi de zapadă din hârtie. Confecționarea unor fulgi de zăpadă din hârtie albă și colorată, combinațiile fiind lăsate la îndemâna elevilor. Scopul activității este de a dezvolta abilitățile practice, imaginative, subliniind și aspectul tradițiilor și obiceiurilor sărbătorile, punând accent pe modul în care elvii percep aceste aspecte.
Săptămâna 5- Problemele mele. Prin intermediul desenului, participanții la atelier vor desena acel aspect din viața lor care îi frământă, vor desena drumul de la problemă la soluție, dar și obstacolele și ajutoarele presărate pe drum. Participanții vor prezenta desenele grupului, moment de conștientizare, dezvoltarea încrederii în sine și a capacității de a vorbi în public.
Săptămâna 6-  Activitatea acestei săptămâni va fi propusă de către elevi, printr-un proces de dezbatere de grup, proces ce va avea loc la finalul ședinței cu numărul 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *